Nieuw: PULSE Energy

Met de kennis en ervaring van al onze gebruikers is een volledig nieuwe generatie Strukton PULSE ontwikkeld. Veilig in de cloud, real time dataverwerking en intuitiever in gebruik. PULSE Energy biedt alle dashboards gericht op het analyseren van het het energieverbruik, met als doel integrale verduurzaming van het gebouw.

Nieuw

De nieuwe interface biedt alle bekende functionaliteiten die het u mogelijk maken om 24/7 de werkomgeving en het gebouw te monitoren. Zo kunt u afwijkingen in energieverbruik in het gebouw monitoren en voorspellen. Ontwikkeld door en voor gebruikers met als resultaat dat heldere en toegankelijke informatie, die de analyse vereenvoudigd.

Het is nu ook mogelijk om analyses over meerdere gebouwen en locaties uit te voeren, waardoor prestaties van gebouwen gemakkelijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Dat is handig als je meerdere gebouwen in beheer hebt.

Door de volledige nieuwe dataverwerking worden analyses in realtime getoond. Hierdoor worden afwijkingen eerder gedetecteerd en kan er sneller op klachten worden geacteerd. Om sneller te kunnen implementeren is het volledig gebaseerd op de internationale standaardcodering  Project Haystack 4.0.

Energietransitie

Centraal in onze integrale aanpak blijft data-analyse van energieverbruik bij het gewenste comfort, altijd met een wakend oog naar het optimaliseren en verduurzamen van de installaties....

Presteert het gebouw zoals het is ontworpen? Of blijkt het in de praktijk één of meerder energielabels lager te functioneren?

Verbeterkansen

De energietransitie begint vaak met het maken van een volledig energiescan van het gebouw. Hierbij wordt elektriciteits-, gas-, warmte/koudeopslag- en waterverbruik inzichtelijk gemaakt en gekeken of er kansen zijn voor verbetering.

Grote besparingen

Strukton PULSE Analytics biedt alle mogelijke analyses, altijd in relatie tot het gewenste comfort en het totale functioneren van de installatie over de gehele levenscyclus. In de wetenschap dat energiekosten zo’n 40% van de exploitatiekosten van een gebouw betreffen, behalen we met deze integrale benadering direct grote besparingen.

Verlagen Energie

Beperken van het totale energieverbruik door een efficiëntere inzet fossiele en duurzame bronnen begint bij het monitoren van het actuele verbruik. Als daarbij ook inzichtelijk is hoe het gebruik van het gebouw is, welke bezettingsgraad en welke comforteisen van toepassing zijn dan kan verbruik worden verlaagd met behoud van gebruikskwaliteit.

Positieve bijeffecten

Vaak heeft het kritisch kijken naar gebruik en naar de instellingen van de installatie een aantal positieve bijeffecten, zo verbetert vaak het comfort en wordt door verbeterde instellingen de levensduur van de installatie verlengd. De effecten op het comfort zijn integraal te volgen in PULSE.

Verhogen inzet duurzame bronnen

Door zoveel mogelijk duurzame bronnen in te zetten en deze in hun functioneren te optimaliseren kunnen duurzaamheidsdoelstellingen worden behaald.

WKO installatie

Een goed voorbeeld is een warmte-/koudeopslag (WKO) installatie, deze kan alleen juist worden ingezet als deze goed is uitgebalanceerd. Daarnaast monitort PULSE bijvoorbeeld van PV-panelen de opbrengst ten op zichte van de verwachtte opbrengst.

PULSE Eline Energy.png