Datagestuurde hogere beschikbaarheid

Een gebouw is bedoeld om te gebruiken. Er is sprake van beschikbaarheid als de installaties functioneren zoals ontworpen en als het binnenklimaat voldoet aan de eisen die zijn gesteld. De integrale datagestuurde analyse maakt het mogelijk de beschikbaarheid continu te monitoren en te verhogen.

Optimaliseren installatiesStoring voormelding

Het functioneren van alle installaties in het gebouw wordt door PULSE Analytics 24/7 gemonitord. De combinatie van diepgaande technische analyses, comfortdata en helder inzicht in energieverbuik geeft snel inzicht in het optimaliseren van de instellingen.

Voorspellen afwijkingen

Wanneer een installatie optimaal functioneert is het zaak om afwijkende data in een vroegstadium te detecteren. De eerste indicatie kan een aankondiging van een komende storing zijn, noodzaak voor onderhoud, het einde van de levensduur of van verandering in gebruik. Op deze wijze is een afwijking in het functioneren te voorspellen.

Verminderen storingen

Op het moment dat PULSE een komende afwijking vroegtijdig aangeeft kan een storing worden voorkomen. PULSE Analytics biedt uitgebreide analyse mogelijkheden om de kernoorzaak vast te stellen. Via PULSE Connect kunnen die GBS-instellingen op afstand worden gewijzigd of er wordt een melding aangemaakt waarop een specialist op locatie de storing gaat voorkomen.

Verhogen comfortPULSE ATG grafiek

Bij elke specifieke functie en bezetting van een gebouw horen specifieke eisen aan het binnenklimaat. PULSE monitort continu of deze eisen worden gehaald en vertaalt dit naar een beschikbaarheidspercentage.

Optimale temperatuur

Een prettige temperatuur om in te werken  hangt af van de activiteiten die plaatsvinden,  van het buitenklimaat, maar is vooral ook heel persoonlijk. Vanuit duurzaamheid én kosten is het zaak minimaal te koelen of te verwarmen. Voorspellende weersafhankelijke GBS-sturing kan zorgen voor een duurzame basis, bijvoorkeur in combinatie met een persoonlijk instelbaar microklimaat.

Optimale luchtkwaliteitLuchtkwaliteit CO2

Werken in een vochtige omgeving kan leiden tot gezondheidsklachten aan de luchtwegen en huidirritaties veroorzaken1. Maar een te lage luchtvochtigheid is ook niet prettig om in te werken. Over het algemeen wordt een relatieve luchtvochtigheid tussen de 30% en 70% als behaaglijk ervaren. Daarnaast is het van belang het CO2 gehalte in de lucht laag te houden, dat bevordert direct de concentratie en dus de productiviteit.

Verhogen gezondheid en productiviteit

Een gezond gebouw voldoet niet alleen aan de eisen op korte termijn, maar zorgt ook op lange termijn voor verhoging van de gezondheid en productiviteit. Een vochtige omgeving kan leiden tot allergische reacties, hoofdpijn, benauwdheid, hoesten en chronische neusverkoudheid1. Bij beeldschermwerk komen vaak oogklachten voor vanwege een te droge lucht. Met CO2 vervuilde lucht leidt tot soorgelijke klachten plus hoofdpijn en concentratieproblemen2.

De integrale datagestuurde analyse van Strukton PULSE maakt van beheer beheersing, waardoor gezondheid en productiviteit wordt verhoogd.

(Bronnen: 1https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/luchtvochtigheid en 2https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/luchtverversing). 

 • Verbinden

  PULSE Connect

  Data ontsluiten

  Het gebouwbeheersysteem (GBS) wordt ontsloten met PULSE Connect zodat alle data beschikbaar is, software wordt beheerd en alle GBS-meldingen automatisch naar onze Servicedesk worden gestuurd. Slimme meters worden gekoppeld en indien nodig worden sensoren bijgeplaatst.

 • Analyseren

  PULSE Analytics

  Data analyseren

  In PULSE Analytics verzamelen we alle data, worden nieuwe inzichten mogelijk en adviseren we de juiste frequentie van preventief onderhoud. Het kijkt voor u 24/7 dwars door uw gebouw en houdt u natuurlijk op de hoogte door middel van PULSE-meldingen. Gebruik én verbruik is zo inzichtelijk en voorspelbaar. Afwijkingen worden zichtbaar en zo voorkomen we storingen voordat ze überhaupt plaatsvinden. Hiermee beheerst u de omgeving integraal en worden gewenst comfort, energieverbruik en kosten eenvoudig geoptimaliseerd. Energieverbruik en productieverlies dalen. Besparing en levensduur stijgen.

 • Informeren

  PULSE Portal

  Resultaten rapporteren

  Een geavanceerd documentmanagementsysteem, gekoppeld aan real time inzicht in onderhoud en storingsopvolging. Documenten, asset data, meldingen, offertes, onderhoudsrapportages/planning en KPI's in één portal.

 • Communiceren

  PULSE Display

  Resultaten communiceren

  Behaalde resultaten tonen we met trots in algemene of openbare ruimten met het PULSE Display. Met deze ‘narrowcasting’ worden actuele gegevens van bijvoorbeeld energieverbruik afgewisseld met interne mededelingen of nieuwsberichten. Gebruikers bewust maken van het effect van hun gedrag op duurzaamheid dat gaat niet vanzelf, ook dát doen we met Strukton PULSE.

 • Adviseren

  PULSE Consult

  Nieuwe inzichten

  Door nieuwe combinaties van data worden verrassende inzichten gecreëerd. Het verband tussen onderhoud en het aantal storingen wordt eenvoudig blootgelegd. Dit resulteert niet alleen in kostenreductie, maar ook in een verhoogde betrouwbaarheid door meer gerichte onderhoudsacties op het juiste moment. Hoe meer we weten, hoe slimmer we worden en hoe groter het potentieel om te verbeteren.