Datagestuurde energiebesparing

Centraal in onze integrale aanpak staat data-analyse van energieverbruik bij het gewenste comfort, altijd met een wakend oog naar het optimaliseren en verduurzamen van de installaties....

EnergietransitieEnergy Navigator

Presteert het gebouw zoals het is ontworpen? Of blijkt het in de praktijk één of meerder energielabels lager te functioneren?

Verbeterkansen

De energietransitie begint vaak met het maken van een volledig energiescan van het gebouw. Hierbij wordt elektriciteits-, gas-, warmte/koudeopslag- en waterverbruik inzichtelijk gemaakt en gekeken of er kansen zijn voor verbetering.

Grote besparingen

Strukton PULSE Analytics biedt alle mogelijke analyses, altijd in relatie tot het gewenste comfort en het totale functioneren van de installatie over de gehele levenscyclus. In de wetenschap dat energiekosten zo’n 40% van de exploitatiekosten van een gebouw betreffen, behalen we met deze integrale benadering direct grote besparingen.

Verlagen EnergieNormverbuik

Beperken van het totale energieverbruik door een efficiëntere inzet fossiele en duurzame bronnen begint bij het monitoren van het actuele verbruik. Als daarbij ook inzichtelijk is hoe het gebruik van het gebouw is, welke bezettingsgraad en welke comforteisen van toepassing zijn dan kan verbruik worden verlaagd met behoud van gebruikskwaliteit.

Positieve bijeffecten

Vaak heeft het kritisch kijken naar gebruik en naar de instellingen van de installatie een aantal positieve bijeffecten, zo verbetert vaak het comfort en wordt door verbeterde instellingen de levensduur van de installatie verlengd.

Normverbuik

Door middel van machine learning zijn we in staat om naast het huidige verbruik ook het genormeerde verbruik te laten zien. Het normverbruik is feitelijk het verbruik met de oude instellingen, maar met de huidige gebruiks- en weersinvloeden. Zo kun je direct de werkelijke besparingen zien.

 

Verhogen inzet duurzame bronnenBalanceren WKO installatie

Door zoveel mogelijk duurzame bronnen in te zetten en deze in hun functioneren te optimaliseren kunnen duurzaamheidsdoelstellingen worden behaald.

WKO installatie

Een goed voorbeeld is een warmte-/koudeopslag (WKO) installatie, deze kan alleen juist worden ingezet als deze goed is uitgebalanceerd. Daarnaast monitort PULSE bijvoorbeeld van PV-panelen de opbrengst ten op zichte van de verwachtte opbrengst.

 

 

 • Verbinden

  PULSE Connect

  Data ontsluiten

  Het gebouwbeheersysteem (GBS) wordt ontsloten met PULSE Connect zodat alle data beschikbaar is, software wordt beheerd en alle GBS-meldingen automatisch naar onze Servicedesk worden gestuurd. Slimme meters worden gekoppeld en indien nodig worden sensoren bijgeplaatst.

 • Analyseren

  PULSE Analytics

  Data analyseren

  In PULSE Analytics verzamelen we alle data, worden nieuwe inzichten mogelijk en adviseren we de juiste frequentie van preventief onderhoud. Het kijkt voor u 24/7 dwars door uw gebouw en houdt u natuurlijk op de hoogte door middel van PULSE-meldingen. Gebruik én verbruik is zo inzichtelijk en voorspelbaar. Afwijkingen worden zichtbaar en zo voorkomen we storingen voordat ze überhaupt plaatsvinden. Hiermee beheerst u de omgeving integraal en worden gewenst comfort, energieverbruik en kosten eenvoudig geoptimaliseerd. Energieverbruik en productieverlies dalen. Besparing en levensduur stijgen.

 • Informeren

  PULSE Portal

  Resultaten rapporteren

  Een geavanceerd documentmanagementsysteem, gekoppeld aan real time inzicht in onderhoud en storingsopvolging. Documenten, asset data, meldingen, offertes, onderhoudsrapportages/planning en KPI's in één portal.

 • Communiceren

  PULSE Display

  Resultaten communiceren

  Behaalde resultaten tonen we met trots in algemene of openbare ruimten met het PULSE Display. Met deze ‘narrowcasting’ worden actuele gegevens van bijvoorbeeld energieverbruik afgewisseld met interne mededelingen of nieuwsberichten. Gebruikers bewust maken van het effect van hun gedrag op duurzaamheid dat gaat niet vanzelf, ook dát doen we met Strukton PULSE.

 • Adviseren

  PULSE Consult

  Nieuwe inzichten

  Door nieuwe combinaties van data worden verrassende inzichten gecreëerd. Het verband tussen onderhoud en het aantal storingen wordt eenvoudig blootgelegd. Dit resulteert niet alleen in kostenreductie, maar ook in een verhoogde betrouwbaarheid door meer gerichte onderhoudsacties op het juiste moment. Hoe meer we weten, hoe slimmer we worden en hoe groter het potentieel om te verbeteren.