Datagestuurd voorspellen

Nieuwe combinaties van data creëren verrassende inzichten: we leggen onder andere het verband tussen onderhoud en het aantal storingen bloot. Gevolg: de laagst mogelijke total cost of ownership (TCO) en een verhoogde betrouwbaarheid door effectieve onderhoudsacties op het juiste moment.

Al jaren precies het benodigde onderhoud, eigenlijk geen storingen, minimale kosten en dik tevreden gebruikers in uw gebouw? Is dat geluk of wijsheid? De vanzelfsprekende beheersing van comfort, energieverbruik en het voorspellen van de onderhoudsbehoefte van uw gebouw gaat niet vanzelf. Hoe meer we weten, hoe slimmer we worden en hoe groter het potentieel om te verbeteren.

Laagste total cost of ownershipOnderhoud Planning

Data van zoveel mogelijk verschillende bronnen is de input van slimme algoritmes op basis waarvan PULSE Analytics een voorstel voor de optimale onderhoudsplanning doet.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan input vanuit de  bestaande onderhoudsplanning, het gemeten gebruik of de bezetting van het gebouw, de prestaties van de installaties en de kosten van onderhoud of storingen.

De meest optimale onderhoudsfrequentie resulteert in kostenreductie en tegelijkertijd een verhoogde betrouwbaarheid door effectieve onderhoudsacties op het juiste moment.

Optimaliseren van installaties of systemen

Effectief onderhoud in de juiste frequentie op een slecht functionerend systeem is natuurlijk niet optimaal. Het functioneren van alle installaties in het gebouw wordt door PULSE Analytics 24/7 gemonitord. De combinatie van diepgaande technische analyses, comfortdata en helder inzicht in energieverbuik geeft snel inzicht in het optimaliseren van de instellingen.

Verlengen levensduur

Het aantal schakelingen van een installatiedeel bepaald voor een groot deel de te verwachten levensduur. Door afwijkingen van een normaal schakelpatroon slecht zichtbaar te maken als een PULSE melding wordt overmatig slijtage voorkomen.

Op basis van de werkelijke vraag worden de gebruikstijden ingesteld. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op het energieverbruik, maar omdat de installatie minder wordt belast ook op de levensduur van de totale installatie.

Voorspellen afwijkingenOnderhoud Afwijkingen

Wanneer een installatie optimaal functioneert is het zaak om afwijkende data in een vroeg stadium te detecteren. De eerste indicatie kan een aankondiging van een komende storing zijn, noodzaak voor onderhoud, het einde van de levensduur of van verandering in gebruik. Op deze wijze is een afwijking in het functioneren te voorspellen.

Verminderen storingen

Op het moment dat PULSE een komende afwijking vroegtijdig aangeeft kan een storing worden voorkomen. PULSE Analytics biedt uitgebreide analyse mogelijkheden om de kernoorzaak vast te stellen. Via PULSE Connect kunnen die GBS-instellingen op afstand worden gewijzigd of er wordt een melding aangemaakt waarop een specialist op locatie de storing gaat voorkomen.

 • Verbinden

  PULSE Connect

  Data ontsluiten

  Het gebouwbeheersysteem (GBS) wordt ontsloten met PULSE Connect zodat alle data beschikbaar is, software wordt beheerd en alle GBS-meldingen automatisch naar onze Servicedesk worden gestuurd. Slimme meters worden gekoppeld en indien nodig worden sensoren bijgeplaatst.

 • Analyseren

  PULSE Analytics

  Data analyseren

  In PULSE Analytics verzamelen we alle data, worden nieuwe inzichten mogelijk en adviseren we de juiste frequentie van preventief onderhoud. Het kijkt voor u 24/7 dwars door uw gebouw en houdt u natuurlijk op de hoogte door middel van PULSE-meldingen. Gebruik én verbruik is zo inzichtelijk en voorspelbaar. Afwijkingen worden zichtbaar en zo voorkomen we storingen voordat ze überhaupt plaatsvinden. Hiermee beheerst u de omgeving integraal en worden gewenst comfort, energieverbruik en kosten eenvoudig geoptimaliseerd. Energieverbruik en productieverlies dalen. Besparing en levensduur stijgen.

 • Informeren

  PULSE Portal

  Resultaten rapporteren

  Een geavanceerd documentmanagementsysteem, gekoppeld aan real time inzicht in onderhoud en storingsopvolging. Documenten, asset data, meldingen, offertes, onderhoudsrapportages/planning en KPI's in één portal.

 • Communiceren

  PULSE Display

  Resultaten communiceren

  Behaalde resultaten tonen we met trots in algemene of openbare ruimten met het PULSE Display. Met deze ‘narrowcasting’ worden actuele gegevens van bijvoorbeeld energieverbruik afgewisseld met interne mededelingen of nieuwsberichten. Gebruikers bewust maken van het effect van hun gedrag op duurzaamheid dat gaat niet vanzelf, ook dát doen we met Strukton PULSE.

 • Adviseren

  PULSE Consult

  Nieuwe inzichten

  Door nieuwe combinaties van data worden verrassende inzichten gecreëerd. Het verband tussen onderhoud en het aantal storingen wordt eenvoudig blootgelegd. Dit resulteert niet alleen in kostenreductie, maar ook in een verhoogde betrouwbaarheid door meer gerichte onderhoudsacties op het juiste moment. Hoe meer we weten, hoe slimmer we worden en hoe groter het potentieel om te verbeteren.