PULSE Updatelog

 • De ontwikkeling van Strukton PULSE staat nooit stil, wijzigingen in interface, functionaliteit of op de achtergrond worden per versie vastgelegd. De geschiedenis van de verschillende versies is hieronder weergegeven.

Strukton PULSE Analytics versie 2.3.*

27 februari 2018 -   PULSE Analytics, grote update Onderhoudsmodule en doorontwikkeling overige modules

Nieuwe functionaliteiten:  

Onderhoudsmodule

De gebruiksvriendelijkheid is vergroot en de inpassing in het primaire bedrijfsproces is verbeterd:

Samenvatting per equipment

 • Steeds meer installaties en faalvormen kunnen worden gemonitord daarom wordt de informatie per component samengevat
 • Door een component te openen of een filter toe te passen worden onderliggend sub componenten en faalvormen zichtbaar

Sjabloon filters

 • In het onderhoudsdashboard zijn een aantal gestandaardiseerde filters te selecteren: Hiermee 
  • ‘Top 10 componenten met meeste storingen’.
  • ‘Top 10 meest kritische faalvormen’ geeft de componenten weer waar de kans op falen het grootst is.
  • ‘Eerste 10/25 advies onderhoudsmomenten’ en ‘Onderhoud deze maand’ geven eenvoudig overzicht welke componenten op korte termijn onderhoud nodig hebben.
  • ‘Top 10 afwijkingen advies/plan’ laat de grootste afwijkingen zien tussen de onderhoudsfrequentie uit SAP en de advies onderhoudsfrequentie voor optimalisatie van de onderhoudsplanning.

Installatie breakdown filters

 • Naast sjabloon filters is het mogelijk de informatie in het installatiedashboard te filteren op basis van technieksoort middels de installatie breakdown in de linkerzijbalk.

Onderhoudsdetails (naast storingsdetails)

 • Op de detailpagina kunnen nu niet alleen storingsdetails op worden gevraagd maar ook de details van uitgevoerd onderhoud kunnen worden opgevraagd.

Onderhoudsmeldingen

 • Voor 24/7 monitoring zijn geautomatiseerde meldingen geïntegreerd. Op het moment dat een storingsvoorspellende grootheid een ingestelde grenswaarde overschrijdt wordt automatisch een melding gegenereerd.
 • Deze bevat alle noodzakelijk basisinformatie en een link naar de detailpagina voor verdere analyse. De melding wordt:
  • Zichtbaar in de meldingenpagina van PULSE analytics
  • Doorgestuurd naar geconfigureerde emailontvangers zodat een storing kan worden voorkomen!

Naamgeving (sub)componenten en processen

 • Zowel in de installatiemodule, de onderhoudsmodule als in de meldingenoverzichten is het nu mogelijk om aangepaste naamgeving toe te passen zodat de opbouw meer aansluit bij de klantsituatie.

Sorteren en filteren prestatiebewaking

 • Het is nu mogelijk om te sorteren en filteren in het onderdeel prestatiebewaking van de installatiemodule. 

WKO totaalwaarden vergunning

 • Het is nu ook mogelijk te werken met totaalwaarden uit een WKO-vergunning 

Verbeteringen:

Naast alle nieuwe functionaliteiten zijn er diverse bugfixes uitgevoerd in de dataverwerking en weergave in de front-end van PULSE analytics.

 

Strukton PULSE Analytics versie 2.2.*

 

19 december 2017 -   PULSE Analytics, met volledige WKO rapportage en analyse mogelijk van nog niet afgeronde, nog lopende periodes

Nieuwe functionaliteiten 2.2.1:  

WKO:

 • Analysedashboards toegevoegd voor WKO beheer
 • Vergunningseisen en diverse kengetallen als de SPF en energievoorraad worden hiermee snel inzichtelijk
 • Beheerders en specialisten kunnen automatisch vergunningsrapportages genereren en de prestaties van het WKO systeem eenvoudig analyseren.

Lopende periodes:

 • Het is nu in  heel de applicatie mogelijk om lopende periodes te zien, zo heeft u bijvoorbeeld inzage in het comfort van de actuele maand, week of dag (voor zover de data reeds binnen PULSE beschikbaar is).
 • Hiermee is ook de logica bij het wisselen tussen periodes gewijzigd zodat je automatisch de meest actuele periode te zien krijgt.

Verbeteringen:

 • Buitentemperatuur zichtbaar in de grafieken analysedashboards installatie en comfort
 • Diverse kleine bugsfixes

 

28 september 2017 -   PULSE Analytics, uitbreiding van voorspelbaar onderhoud en storingsanalyse

Nieuwe functionaliteiten 2.2.0:

Onderhoudsmodule:

Uitgebreidere functionaliteit SAP koppeling in onderhoudsmodule

 • Koppeling tussen faalvorm en onderhoudsactie op taakregelniveau
 • Weergave storingsinformatie
 • Storingsduur worden doorgerekend in beschikbaarheid
 • Weergave van equipment details

Verbeterde opmaak van onderhoudsmodule

 • Dashboard geeft overzichtelijker de benodigde informatie weer
 • Detailpagina onderhoudsmodule uitgebreid met weergave van beschikbaarheid, omschrijving van de StoringsVoorspellende Grootheden (SVG), storingsdetails en equipmentdetails

Geavanceerdere verwerking van storingsvoorspellende grootheden

 • Lineaire en exponentiele extrapolatie is nu mogelijk
 • Grenswaarden zijn uitgebreid met een standaarddeviatie; hierdoor wordt het mogelijk om te variëren in het beoogde beschikbaarheidspercentage afhankelijk van de criticaliteit van een installatie

Energiemodule:

 • Tijdstippen toegevoegd bij legenda van meetpunten in scatterplot
 • Y-as begint nu altijd bij 0
 • Functies exportknoppen uitgebreid
 • Opent standaard in onderdeel “Analyse”

Bezettingsdata:

 • Uitgebreidere functionaliteit van het gebruik van bezettingsmetingen

Verbeteringen:

 • Diverse bugs en fixes in installatiemodule, comfortmodule, energiemodule en verwerking meetdata
 • Terugkeer van breadcrumps voor verbeterde navigatie
 • Aanzienlijke performance verbetering
 • Ahrend comfort-werkplekken geïntegreerd

Toelichting:

Met de nieuwe toevoegingen is de onderhoudsmodule flink uitgebreid. Nieuwe analyses zijn mogelijk waarin gebruiks-, onderhouds- en storingsdata direct kan worden geanalyseerd en wordt vertaald in een onderhoudsadvies.

 

Strukton PULSE Analytics versie 2.1.*

10 april 2017 -   PULSE Analytics, nog meer Integrale analyse mogelijk met de toevoeging gebouwbezettingsdata, energieprognoses

Nieuwe functionaliteiten:  

Energiemodule Prognose en doelstelling toegevoegd:

 • Prognose van energieverbruik tot einde van huidig jaar (EOY) en wordt verbeterd met het werkelijke verbruik (YTD)
 • Vergelijk met doelstelling en voorgaande jaren
 • Wijzer op homepage gekoppeld aan EOY forecast of YTD forecast t.o.v. verbruik vorig jaar

Energie baseline model geïntegreerd:

 • Verwerkt als referentiemodel voor analysemodule
 • Direct vergelijk mogelijk tussen baseline model en werkelijk verbruik
 • Te gebruiken in combinatie met filter en groepeeropties uit analysemodule
 • Baseline model ook te gebruiken om energiebesparing aantoonbaar te maken

Onderhoudsmodule:

 • Storingsaantallen per equipment worden getoond in onderhoudsgrafiek

Bezettingsdata toegevoegd:

 • PULSE platform kan nu bezetting- en benuttingsdata verwerken, ongeacht de leverancier van de meetsystemen
 • Data wordt getoond in comfort en energiemodule

Verbeteringen:

 • Diverse bugs en fixes
 • Aanzienlijke performance verbetering

Toelichting:

Met de nieuwe toevoegingen wordt de integrale analyse benadering verder doorgevoerd, snel overzicht in energieverbruik met prognoses. Inzicht in het effect van gewijzigde instellingen ten opzichte van een gemodelleerde baseline. Daarnaast worden gevolgen van het wel niet op tijd uitvoeren van onderhoud zichtbaar gemaakt en levert dit nieuwe inzichten.

Strukton PULSE Analytics versie 2.0.*

10 januari 2017 -   PULSE Analytics, Integrale analyse mogelijk met de toevoeging van de Onderhoudsmodule. Onderhoudsbehoefte wordt overzichtelijk en voorspelbaar..

Nieuwe functionaliteiten:  

 • Onderhoudsmodule toegevoegd:
 • Overzicht uitgevoerd en gepland onderhoud
 • Analyse van bepalende componenten met bijbehorende storingsvoorspellende grootheid (SVG)
 • Voorstel onderhoudsdatum en -frequentie
 • Nieuwe GUI hoofdmenustructuur, voor verbeterde navigatie

Verbeteringen:

Diverse bugs en fixes

Aanzienlijke performance verbetering

Toelichting:

De analyseomgeving in Strukton PULSE heeft de toevoeging Analytics gekregen, om duidelijk onderscheid ten opzichte van de overige producten in de PULSE-suite. In deze suite zitten de PULSE Portal, de PULSE Display en PULSE Connect.

Na het onsluiten van GBS gegevens in combinatie met comfortmetingen en energiegegevens wordt nu ook de onderhoudsplanning uit het ERP gekoppeld en weergegeven in overzichtelijke dashboards. Dit resulteert in nieuwe inzichten over de invloed van het geplande onderhoud in relatie tot het storingsgedrag.

Strukton PULSE versie 1.4.*

18 november 2016 -   De Energiemodule is verder doorontwikkeld en uitgebreid in functionaliteit. Daarmee zijn complexe analyses een stuk eenvoudiger geworden.

Nieuwe functionaliteiten:  

Energiemodule configuratiefunctionaliteit uitgebreid met de volgende mogelijkheden:

 • Filteren op dagen in de week en bijvoorbeeldpiek of daltarief voor een snel vergelijk 
 • Groeperen zodat verbanden snel inzichtelijk kunnen worden gemaakt 
 • Meerdere meters tegelijk te selecteren voor verder analyse
 • Historisch vergelijk met voorgaande periodes
 • Nieuw grafiek type beschikbaar: Scatterplot
 • -nfoscherm naast de grafiek, waarin gekozen configuratie zichtbaar is
 • De ingestelde grenswaardesets zijn zichtbaar in het equipment-detailscherm in de Installatiemodule
 • Verbruik kan worden geanalyseerd in kWh, GJ, CO2 en €
 • De  nieuwe GUI menustructuur, is nu ook op de Installatie- en Comfortmodulen doorgevoerd

Verbeteringen:

Diverse bugs en fixes

Toelichting:

Met de Energiemodule versie 2.0 is een energiescan van een gebouw eenvoudiger en sneller uit voeren. De uitgebreidde functionaliteit maakt het vinden van nieuwe verbanden mogelijk.

Strukton PULSE versie 1.3.*

30 augustus 2016 -   Een compleet nieuw ontworpen Energiemodule met de functionaliteit van bestaande energiesoftware geïntegreerd in Strukton PULSE. Hierdoor relateren we energieverbruik direct aan het behaalde Comfort en de prestaties van de Installaties.

Nieuwe functionaliteiten:  

 • Nieuwe Energiemodule maakt analyse mogelijk van elektriciteits-, gas-, warmte/koudeopslag- en waterverbruik per dag, week, maand, jaar van alle gebouwen
 • Verbruik kan worden gerelateerd aan buitentemperatuur en graaddagen koeling of verwarming in diverse grafische weergaven voor verdere analyse
 • In het energie-analysedashboard worden gemeten waarden, zoals gemiddeld verbruik, piekverbruik gepresenteerd naast het gecontracteerde piekvermogen
 • Gemeten waarden worden omgerekend tot kengetallen zoals kWh/m2 en gepresenteerd in een praktisch analysedashboard
 • De GUI heeft een nieuwe menustructuur, die in komende releases ook op de Installatie- en Comfortmodulen wordt doorgevoerd

Verbeteringen:

Diverse bugs en fixes

Verbeteringen aan de Configurator voor de beheerders, waaronder een compleet vernieuwde interpolatorfunctie. Hierdoor kunnen we meer data sneller ontsluiten.

Toelichting:

Met de Energiemodule is nu een volledige energiescan van een gebouw mogelijk. Gecombineerd met de al  bestaande functionaliteiten in Strukton PULSE geeft dat de mogelijkheid om installaties in het gebouw optimaal in te regelen en 24/7 door PULSE te laten bewaken. In komende releases breiden we de functionaliteit van de Energiemodule nog verder uit.

Strukton PULSE versie 1.2.*

28 juni 2016 -   De functionaliteit van de Comfortmodule is uitgebreid en er kan een e-mail worden gegenereerd bij een PULSE-melding. Op de achtergrond zijn performance verbeteringen doorgevoerd.

Nieuwe functionaliteiten:  

 • Nieuwe tabbladen in het Comfortdashboard voor variatie over tijd van temperatuur en luchtvochtigheid (indien van toepassing op project)
 • Demoprojecten beschikbaar voor Strukton-medewerkers
 • PULSE verstuurt meldingen automatisch per e-mail naar gebruikersgroepen
 • PULSE verstuurt melding rapportages per e-mail aan gebruikersgroepen
 • Strukton Klantenportal links gaan nu direct naar een inhoudelijke pagina in plaats van de startpagina

Verbeteringen:

Performance van het Comfortdashboard bij grote aantallen meetpunten sterk verbeterd  

Toelichting:

In de Comfortmodule is nu ook mogelijk om variaties over tijd te analyseren, een belangrijke parameter voor de betrouwbaarheid van elektronica maar ook voor bijvoorbeeld het conserveren van kunst. PULSE monitort 24/7, bij een PULSE-melding kan nu automatisch een e-mail worden verzonden naar de beheerder of de stroringsorganisatie, zodat een storing kan worden voorkomen voordat deze werkelijk optreedt.

 

Strukton PULSE versie 1.1.*

1 juni 2016 -   Naast vele verbeteringen op de achtergrond, is de functionaliteit uitgebreid met de Comfortmodule. Daarnaast kan nu in- en extern beveiligd worden ingelogd.

Nieuwe functionaliteiten:

 • Beveiligde toegang via Microsoft Azure Active Directory
 • Comfortmodule beschikbaar in nieuwe omgeving
 • Analysemogelijkheden van algoritmes uitgebreid
 • Resultaten in analyseomgeving worden nu meerdere keren per dag geüpdate

Toelichting:

In de Comfortmodule wordt de o.a. temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit weergegeven in analysedashboards. Diepgaande analyse is mogelijk met behulp van verschillende grafieken. Het verhelpen van storingen of het optimaal instellen van de installatie is zo enorm vereenvoudigd.

Strukton PULSE is in de beveiligde Microsoft Azure omgeving ondergebracht. Dat betekent dat Strukton klanten via hun (Klantenportal) MS Azure-account beveiligd inloggen en krijgen alleen hun projecten te zien. Strukton medewerkers met een PULSE-account kunnen via het interne sharepoint automatisch kunnen inloggen via de PULSE app. 

 

Strukton PULSE versie 1.0.*

1 maart 2016 -   Een compleet nieuwe integrale analyseomgeving, waarin de Installatiemodule met analysedashboards is opgeleverd. Daarnaast is 24/7 monitoring van de prestaties mogelijk, met PULSE-meldingen in geval van afwijkingen.

Nieuwe functionaliteiten:

 • Totaal vernieuwde user interface voor verbeterd gebruikersgemak
 • Nieuwe module voor Prestatiebewaking van installatie
 • Introductie van het meldingenoverzicht
 • Alle algoritmen vervangen en uitgebreid
 • Benaderbaar vanuit interne Active directory

Toelichting:

De Installatiemodule biedt uitgebreide mogelijkheden voor het monitoren en analyseren van installaties en componenten daarvan door middel van praktische analysedashboards. Ook kunnen de prestaties 24/7 worden bewaakt met de Performance Monitor. Bij afwijkingen van de gewenste prestatie volgt een PULSE-melding. Op deze manier kan worden ingegrepen voordat een storing of klacht ontstaat.