• Strukton Worksphere
  • Besparing >€200.000,-

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland verbouwde in 2012 haar hoofdlocatie aan het Houtplein in Haarlem. In 2013 en 2014 werd nieuwbouw opgeleverd op locatie Dreef en locatie Huis van Hilde. Belangrijke doelstelling voor het beheer en onderhoud van al deze gebouwen is de beantwoording aan
het geformuleerde duurzaamheidsbeleid.

Strukton Worksphere introduceerde in lijn met de beheer- en onderhoudsopdracht Strukton PULSE als middel om duurzaamheid beheersbaar te maken. Reeds in het eerste jaar na oplevering werden op basis van doorlopende geautomatiseerde monitoring twee aansprekende quick wins gerealiseerd, die een besparing van ruim € 200.000 over de looptijd van het contract vertegenwoordigen.

Doelstelling provincie Noord-Holland: voorbeeldrol in duurzaamheid

Met haar duurzaamheidsbeleid geeft provincie Noord-Holland bewust invulling aan haar voorbeeldrol als overheidsorgaan. Wat betreft het vastgoed resulteerde dit in de keuze voor duurzame energie.
Hoofdlocatie Houtplein in de Haarlemse binnenstad werd eind 2012 opgeleverd na een grootscheepse verbouwing. Het was op dat moment het meest duurzaam verbouwde gebouw van Nederland. Dreef (eveneens Haarlem) en Huis van Hilde (Castricum) zijn als nieuwbouwproject opgeleverd in respectievelijk 2013 en 2014.


Duurzaamheids-KPI’s

De provincie wilde haar gebouwen niet alleen duurzaam realiseren, maar ook duurzaam inzetten. Het beheer- en onderhoudscontract focust hierop met expliciete KPI’s. Gestuurd wordt onder andere op gebruikscomfort, energieverbruik en kosten voor vervanging en onderhoud van de installaties.


Strukton PULSE als oplossing voor monitoren, analyseren en signaleren.

De implementatie van Strukton PULSE bij provincie Noord-Holland komt voort uit het regiecontract voor onderhoud en beheer, dat Strukton Worksphere sinds 2014 voor de provincie uitvoert. Het gaat om het volledige beheer en onderhoud voor alle drie de locaties: Houtplein, Dreef en Huis van Hilde.
De duurzaamheidsambities van de provincie bepalen in grote mate de afspraken die in dit contract zijn gemaakt. Strukton Worksphere is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de klimaatinstallaties op alle drie de locaties.
Met Strukton PULSE worden de systemen doorlopend gemonitord. Zaken die efficiënter of duurzamer kunnen met aanpassingen buiten de opdracht om, worden door Strukton Worksphere proactief als verbetervoorstel met de provincie besproken.

Besparing van 55% op energieverbruik luchtbehandeling Provincie Noord Holland
Locatie Houtplein