Datagestuurde aantrekkelijke werkplek

Een aantrekkelijk werkomgeving is zeer persoonlijk. De werkplek speelt hierbij een belangrijke rol, ze dient steeds meer flexibel inzetbaar te zijn en toch inspirerend, comfortabel én gezond. De integrale datagestuurde analyse met PULSE maakt het mogelijk het comfort en de bezetting van de werkplek continu te monitoren en te optimaliseren.

Optimaliseren werkplek

BezettingBezettingsgraad

Flexibele werkplekken moeten aansluiten bij de persoonlijke behoefte van de gebruiker, snel aanpasbaar en in voldoende mate beschikbaar zijn. Aan de hand van de bezettingsgraad kan het daadwerkelijke gebruik worden geanalyseerd. Integraal met de lokale comfortdata kan de werkplek verder worden verbeterd.

Benutting

Naast de werkplek zijn er ook veel ruimtes voor meerdere personen. Om te analyseren of én hoe deze worden gebruikt, wordt naast de bezetting ook de benutting ten opzichte van de capaciteit geanalyseerd. Denk daarbij aan een vergaderzaal voor 8 personen, die door 1 persoon wordt gebruikt. Of een collegezaal voor 100 personen, die door een 15 man wordt gebruikt. Het niet optimaal benutten van de capaciteit is vervelend bij het plannen, maar drijft ook de exploitatiekosten op.

Verhogen comfort

Bij elke specifieke functie en bezetting van een gebouw horen specifieke eisen aan het binnenklimaat. PULSE monitort continu of deze eisen worden gehaald en vertaalt dit naar een beschikbaarheidspercentage.

Verhogen gezondheid en productiviteitLuchtkwaliteit CO2

Een gezond gebouw voldoet niet alleen aan de eisen op korte termijn, maar zorgt ook op lange termijn voor verhoging van de gezondheid en productiviteit. Klimaatfactoren, maar ook het juiste licht en geen storend geluid dragen bij aan een stressvrije, productieve werkplek.

Een vochtige omgeving kan leiden tot allergische reacties, hoofdpijn, benauwdheid, hoesten en chronische neusverkoudheid1. Bij beeldschermwerk komen vaak oogklachten voor vanwege een te droge lucht. Met CO2 vervuilde lucht leidt tot soorgelijke klachten plus hoofdpijn en concentratieproblemen2.

De integrale datagestuurde analyse van Strukton PULSE maakt van beheer beheersing, waardoor gezondheid en productiviteit wordt verhoogd als gevolg van een aantrekkelijke werlplek.

(Bronnen: 1https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/luchtvochtigheid en 2https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/luchtverversing). 

 • Verbinden

  PULSE Connect

  Data ontsluiten

  Het gebouwbeheersysteem (GBS) wordt ontsloten met PULSE Connect zodat alle data beschikbaar is, software wordt beheerd en alle GBS-meldingen automatisch naar onze Servicedesk worden gestuurd. Slimme meters worden gekoppeld en indien nodig worden sensoren bijgeplaatst.

 • Analyseren

  PULSE Analytics

  Data analyseren

  In PULSE Analytics verzamelen we alle data, worden nieuwe inzichten mogelijk en adviseren we de juiste frequentie van preventief onderhoud. Het kijkt voor u 24/7 dwars door uw gebouw en houdt u natuurlijk op de hoogte door middel van PULSE-meldingen. Gebruik én verbruik is zo inzichtelijk en voorspelbaar. Afwijkingen worden zichtbaar en zo voorkomen we storingen voordat ze überhaupt plaatsvinden. Hiermee beheerst u de omgeving integraal en worden gewenst comfort, energieverbruik en kosten eenvoudig geoptimaliseerd. Energieverbruik en productieverlies dalen. Besparing en levensduur stijgen.

 • Informeren

  PULSE Portal

  Resultaten rapporteren

  Een geavanceerd documentmanagementsysteem, gekoppeld aan real time inzicht in onderhoud en storingsopvolging. Documenten, asset data, meldingen, offertes, onderhoudsrapportages/planning en KPI's in één portal.

 • Communiceren

  PULSE Display

  Resultaten communiceren

  Behaalde resultaten tonen we met trots in algemene of openbare ruimten met het PULSE Display. Met deze ‘narrowcasting’ worden actuele gegevens van bijvoorbeeld energieverbruik afgewisseld met interne mededelingen of nieuwsberichten. Gebruikers bewust maken van het effect van hun gedrag op duurzaamheid dat gaat niet vanzelf, ook dát doen we met Strukton PULSE.

 • Adviseren

  PULSE Consult

  Nieuwe inzichten

  Door nieuwe combinaties van data worden verrassende inzichten gecreëerd. Het verband tussen onderhoud en het aantal storingen wordt eenvoudig blootgelegd. Dit resulteert niet alleen in kostenreductie, maar ook in een verhoogde betrouwbaarheid door meer gerichte onderhoudsacties op het juiste moment. Hoe meer we weten, hoe slimmer we worden en hoe groter het potentieel om te verbeteren.